ANBI gegevens financieel

De exploitatierekeniung van de Stichting bijzondere algemene Begraafplaatsen Westerkwartier is als volgt:

                                                                                                                      2019             2018          2017   

                                                                                                                              €                  €                  €

Opbrengsten uit begrafenissen en bijzettingen              39.087      34.365      34.538
Ontvangen giften                                                                                  1.245          1.575          1.500
Directe lasten                                                                                     25.081          21.316      25.388
Exploitatie Begraafplaatsen                                                          15.251      14.624      10.650    

Algemene baten                                                                                     32.659        
Algemen lasten                                                                                      27.845      19.513      9.356

Totaal resultaat                                                                                      20.065      -4.889         1.294