ANBI gegevens financieel

De Hervormde Gemeente heeft op korte termijn de intentie zich aan te sluiten bij een naburige gemeente. Dit proces is in volle gang, hierbij is de hulp van de Classis Groningen/ Drenthe ingeroepen. Voor contact kunt u mailen naar a.hellema@pkn.nl Hieronder kunt u de baten en lastenrekening van de afgelopen jaren vinden van de Kerk, Diaconie en de Begraafplaatsen.