Brief aan de betrokkenen van de kerkhoffondsen

Geachte meneer/mevrouw,

U bent in het verleden betrokken geweest bij de begraafplaats in Nuis of Niebert en daarom willen wij u graag op de hoogte brengen van een verandering.

De begraafplaatsen zijn in de loop van 2018 ondergebracht in de Stichting bijzondere algemene Begraafplaatsen Westerkwartier. Dit is gebeurd omdat de Nederlands Hervormde Gemeente Nuis-Niebert, waar de begraafplaatsen onder vielen, zich oriënteert op samenwerking met een buurgemeente en besloten is dat de activiteiten rond de begraafplaatsen geen rol moeten spelen in dat proces.

Het bestuur van de stichting is nu belast met de organisatie van de activiteiten bij de begraafplaatsen en maakt daarvoor mede dankbaar gebruik van vrijwilligers voor het beheer, graven-administratie en financiële administratie. Daarnaast zijn nog een aantal vrijwilligers bezig met het onderhoud en het netjes en schoonhouden van de begraafplaatsen en de monumenten.

Zoals u weet zijn voor de activiteiten fondsen ingesteld om allerlei uitgaven mogelijk te maken. Deze fondsen, èèn voor de begraafplaats in Nuis en èèn voor Niebert, zijn overgegaan naar de stichting en worden op de juiste wijze geadministreerd. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we activiteiten kunnen voortzetten en we vragen daarom of u wilt blijven meedoen. Onderaan de brief staat een nieuw rekeningnummer en we kunnen u melden dat de stichting een ANBI toekenning heeft. Als u iets overmaakt, zet u daar dan even bij of het om het Kerkhoffonds Nuis of het Kerkhoffonds Niebert gaat.

Hartelijk dank voor uw aandacht en we hopen dat u (weer) mee doet, zodat de begraafplaatsen een mooie plek blijven in de gemeenschap.

Namens het bestuur van de stichting,

Andele Hellema
secretaris
p/a Barckemalaan 11, 9356 SB, Tolbert
begraafplaatsen.hellema@gmail.com


IBAN NL97 RABO 0334 9496 88 t.n.v. St. b.a. begraafpl. Westerkwartier
Kvk 71258973
www.begraafplaatsenwesterkwartier.nl