Over de stichting

Algemeen

De stichting is opgericht voor het onderbrengen van de begraafplaatsen van Niebert en Nuis gesitueerd in het Westerkwartier van Groningen. Tot de oprichting waren deze begraafplaatsen onderdeel van de Protestantse Gemeente Nuis en Niebert.

Doel van de stichting

Het doel van de stichting is het in eigendom verkrijgen, het beheren en in stand houden van bijzondere algemene begraafplaatsen, met name in de gemeenten die per 1 januari 2019 de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen vormen.

Daarnaast wil de stichting andere begraafplaatsen in de provincies Groningen en Drenthe ondersteunen en zaken ondernemen die daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft niet tot doel het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen verbonden organen.

Financiering

De stichting heeft bij haar oprichting een passend startkapitaal verkregen van de vorige eigenaar van de begraafplaatsen Nuis en Niebert ten behoeve van het beheer en instandhouding op korte en lange termijn. De stichting heeft een zelfstandige administratie en zal elk jaar haar exploitatie rekening publiceren.

De inkomsten zullen bestaan uit de activiteiten van de stichting en haar vermogen, daarnaast uit donaties, subsidies en het verkrijgingen uit erfenissen en schenkingen.
Het proces tot verkrijging van de ANBI-status bij de Belastingdienst is afgerond.

Beleid

Het beleid voor de korte termijn is er op gericht dat de begraafplaatsen van Niebert en Nuis blijven functioneren als actieve begraafplaatsen voor de regio. Dat betekent dat alle noodzakelijke handelingen worden verricht om dat mogelijk te maken.

De grotere onderhoudswerkzaamheden en het algemeen en financieel beheer zal worden gedaan door professionele krachten (in deeltijd).

De vrijwilligers zullen zich met name bezig houden met het beheer, het fijnere onderhoud en schoonmaak op de begraafplaatsen, daarnaast zullen vrijwilligers bezig zijn met een aantal adminstratieve zaken en het bevorderen van donaties en schenkingen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie personen, waaronder de heer Andele Hellema (secretaris), te bereiken via het contactformulier op deze site, of 06 14586700.

Formeel

Inschrijving KvK: 71258973

RSIN: 8586.39.658

Beheerder

Het beheer van de begraafplaatsen wordt gedaan door de heer Jan Bosch, telefonisch bereikbaar op 0594 641479 of 06 20506273, per mail: 9364pd62@hetnet.nl

Administratie en Informatie

De financiele administratie wordt gevoerd door Andele Hellema, telefoon 06 14586700, email begraafplaatsen.hellema@gmail.com en informatie over de graven kunt u krijgen van Jannes de Boer, telefoon 0594 549697, email jtdeboer@hetnet.nl